Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Demistyfikacja USG jamy brzusznej

Streszczenie:
USG jamy brzusznej jest bardzo przydatnym badaniem wykorzystywanym w ocenie pacjentów z bólem w prawym górnym kwadrancie brzucha lub nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby. Terminologia związana z ultrasonografią może dezorientować. Jednak podstawowe zrozumienie języka ultrasonografistów, zastosowań i ograniczeń tego badania może zmniejszyć wątpliwości i poprawić jakość opieki nad pacjentami. Artykuł szczegółowo omawia, jak można wykorzystać badania ultrasonograficzne w rozpoznawaniu częstych patologii wątroby i dróg żółciowych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.