Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrola zewnętrzna praktyki lekarskiej przeprowadzana przez NFZ

Streszczenie:
Tło:
W poprzednim artykuleI przedstawione zostały wybrane elementy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej praktyki lekarskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kontroli zewnętrznej od 2009 r.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rozwiązań i procedur kontroli zewnętrznej praktyk lekarskich dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wskazanie na rozbieżności między regulacjami ustawowymi a zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 23/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 13 maja 2009 r.
Omówienie: W artykule przedstawione zostały elementy zewnętrznej kontroli przeprowadzanej przez NFZ: przedmiot kontroli, zadania kontrolera, planowanie kontroli, kontrola planowana i doraźna, rodzaje kontroli doraźnej, przeprowadzanie kontroli oraz protokół kontrolny. Zaznaczono istnienie rozbieżności między zapisami Zarządzenia nr 23/2009/DSOZ a treścią Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które osłabiają pozycję lekarzy prowadzących praktyki wobec NFZ jako organu kontroli.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.