Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady kierowania pacjentów do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej

Streszczenie:
Tło: Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia w zakresie pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej. Osoby przewlekle chore, długotrwale unieruchomione mogą skorzystać z profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.
Cel: Przedstawienie zasad kwalifikacji pacjentów do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz omówienie roli lekarzy rodzinnych w kierowaniu pacjentów do tej formy opieki.
Omówienie: Pacjent przewlekle chory, oceniony w skali Barthel od 0 do 40 punktów, może być skierowany przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Otrzymuje systematyczną pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych pielęgniarek, jest przygotowywany do samooopieki, a jego opiekunowie do prawidłowej pielęgnacji pacjenta w warunkach domowych.
Abstract:
Background: The National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) contracts services in the scope
of nursing long-term home care. Chronically ill patients with long-term immobilization might take advantage of professional nursing care.
Objective: Presentation of qualification principles for long-term nursing care and description of function of family doctors in referring patients in need of systematic nursing services to this type of healthcare.
Discussion: A chronically ill patient rated by a nurse from 0 to 40 points in Barthel scale can be referred to a long-term nursing care by a family doctor or any other health insurance doctor. Consequently, a patient receives a systematic help from a qualified and experienced nursing staff. The patient is prepared for self-care and guardians are prepared to take proper care and nursing as well as ensuring the highest quality of life in a home environment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.