Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kardiomiopatie

Przegląd

Streszczenie:
Kardiomiopatia jest rozpoznaniem anatomicznym i patologicznym związanym z zaburzeniami czynności mięśnia sercowego lub czynności elektrycznej serca. Kardiomiopatie reprezentują heterogenną grupę chorób, które prowadzą do postępującej niewydolności serca ze znaczącą chorobowością i śmiertelnością. Dzielą się na pierwotne (np. genetyczne, mieszane lub nabyte) i wtórne (powstałe np. w wyniku chorób naciekowych, działania czynników toksycznych, zapalne). Główne rodzaje kardiomiopatii to: kardiomiopatia rozstrzeniowa, przerostowa, restrykcyjna oraz arytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca. Chociaż kardiomiopatia nie daje objawów we wczesnych stadiach, objawy są takie same jak obserwowane w każdym rodzaju niewydolności serca: duszność, uczucie zmęczenia, kaszel, orthopnoë, napadowa duszność nocna oraz obrzęki. Badania diagnostyczne obejmują oznaczenie poziomu peptydu natriuretycznego typu B, podstawowe badania biochemiczne krwi, elektrokardiografię i echokardiografię. Leczenie jest ukierunkowane na złagodzenie objawów niewydolności serca i zmniejszenie związanej z niewydolnością serca częstości hospitalizacji oraz śmiertelności. Opcje leczenia obejmują: farmakoterapię, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, terapię resynchronizującą serca oraz przeszczep tego narządu. Zalecane zmiany stylu życia obejmują: ograniczenie spożycia alkoholu, utratę masy ciała, ćwiczenia fizyczne, rzucenie palenia i stosowanie diety o niskiej zawartości sodu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.