Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady postępowania w cukrzycy 2010

Najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło: W 2009 r. ukazały się Zasady postępowania w cukrzycy sygnowane przez KLRwP oraz PTD. Rok później zostały zaktualizowane.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym wybranych, ważnych informacji zawartych w Zasadach postępowania w cukrzycy 2010.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: U osób z czynnikami ryzyka cukrzycy badanie poziomu glukozy na czczo należy wykonywać raz w roku, a u osób bez czynników ryzyka, ale powyżej 45. r.ż. – raz na trzy lata. Podstawowym badaniem przesiewowym jest oznaczenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo. W przypadku nieprawidłowej glikemii na czczo, glukozurii przy prawidłowej glikemii na czczo, uzasadnionego podejrzenia nietolerancji glukozy lub cukrzycy mimo prawidłowej glikemii na czczo wskazane jest wykonanie OGTT. Właściwie wprowadzone zmiany w stylu życia są najskuteczniejszą metodą opóźnienia lub zapobiegania wystąpieniu cukrzycy typu 2. W cukrzycy typu 1 i krótkotrwałej cukrzycy typu 2 (trwającej do pięciu lat) należy dążyć do osiągania HbA1c ≤ 6,5%. W cukrzycy długotrwałej z przewlekłymi powikłaniami parametrem wyrównanej cukrzycy jest wartość HbA1c < 7%. W pierwszym przypadku glikemia na czczo i przed posiłkami (dotyczy również samokontroli) powinna wynosić 70-110 mg/dl, a glikemia 2 godziny po posiłku podczas samokontroli< 140 mg/dl. W drugim – glikemia 2 godziny po posiłku powinna wynosić < 160 mg/dl.
Ogólnie zadania POZ obejmują: zapobieganie cukrzycy typu 2, wczesne rozpoznanie tej choroby oraz właściwe leczenie cukrzycy typu 2 od momentu rozpoznania do czasu, w którym pacjent osiąga parametry wyrównania. Konsultacja diabetologa może być potrzebna, jeśli niemożliwa jest edukacja diabetologiczna, trudno jest osiągnąć kryteria wyrównania glikemii i stężeń lipidów oraz cele leczenia nadciśnienia tętniczego, powtarza się hipoglikemia, podejrzewa się nefropatię lub neuropatię lub inne problemy (np. z ustaleniem typu cukrzycy).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.