Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nowa ustawa o izbach lekarskich

Streszczenie:
Tło: 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o izbach lekarskich, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację powstałą jeszcze w czasach Polskiej Rzeczypospolitej LudowejI.
Cel: Artykuł przedstawia podstawowe zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich w uregulowaniach prawnych dotyczących: zadań i zasad działania samorządu lekarskiego oraz praw i obowiązków jego członków, funkcjonowania organów izb lekarskich i prowadzenia rejestrów administracyjnych, a także odpowiedzialności zawodowej lekarzy i obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych (OC).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.