Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opieka nad pacjentem w domu w polskim systemie opieki zdrowotnej

Streszczenie:
Tło: Od niedawna funkcjonują nowe formy świadczeń opieki domowej określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako pielęgniarska opieka długoterminowa i pielęgniarska opieka domowa w podstawowej opiece zdrowotnej. Odrębnie dla każdego typu kontraktu opracowano zasady kwalifikacji pacjentów i organizacji pracy pielęgniarek uprawnionych do udzielania opieki domowej.
Cel: Omówienie nowych form pielęgniarskiej opieki nad pacjentem w domu w kontekście współpracy z lekarzem rodzinnym.
Omówienie: Pacjenci w każdym wieku i z każdą jednostką chorobową mogą korzystać ze wszystkich form pielęgniarskiej opieki domowej. Pacjent, który nie kwalifikuje się do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, może korzystać z opieki domowej w POZ. Pacjent może korzystać jednocześnie z pielęgniarskiej opieki długoterminowej i opieki pielęgniarki rodzinnej. Jeśli pacjent korzysta z pielęgniarskiej opieki domowej w POZ, nie może korzystać z innego rodzaju opieki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.