Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Lekarz wobec reklamy

Streszczenie:
Tło: Prywatyzacja placówek służby zdrowia i wiążąca się z tym presja rynkowa na świadczących usługi medyczne sprzyja pokusie korzystania z reklamy zachęcającej pacjentów do korzystania z usług medycznych. Jednak zachęta ta może być źródłem utraty zaufania do lekarza, względnie instytucji medycznej, jeśli pacjent poweźmie podejrzenie, że usługa medyczna realizuje nie potrzeby zdrowotne, a intencje komercyjne tego, kto ją świadczy.
Cel: Uzasadnienie oparte na normach etycznych i prawnych zakazach reklamy świadczeń medycznych. Wyjaśnienie powodów, dla których zakaz reklamy świadczeń medycznych jest konieczny dla zagwarantowania poprawności budowania relacji terapeutycznej i zasad uczciwej konkurencji między lekarzami. Celem jest również przypomnienie, że zakaz reklamy ma historyczne podstawy w aksjologii lekarskiej.
Omówienie: Reklama usług medycznych jest zgodnie z prawem i wymogami deontologicznymi zakazana. Zakaz ten chroni wartość relacji terapeutycznej, jaką jest zaufanie pacjenta do lekarza, oraz chroni lekarzy przed nieuczciwą konkurencją między sobą. Zakaz ten nie jest arbitralnym wymogiem stawianym lekarzom, który ignoruje współczesne ekonomiczne warunki świadczenia usług, ale jest normatywem głęboko uzasadnionym w tradycji aksjologicznej zawodu lekarskiego, związanym przede wszystkim z dbałością o godność zawodową lekarzy. Reklamujący (się) lekarz korzysta bowiem z zaufania, jakim kulturowo obdarzony jest zawód lekarski, sprzyjając – niezależnie od własnych intencji – podejrzeniu, że zależności komercyjne mogą ograniczać autonomię jego postępowania i obiektywizm jego osądu. Dlatego z dużą uwagą i powściągliwością lekarz powinien korzystać z produktów reklamowych nawet wtedy, gdy są one używane w celach edukacyjnych lub do poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.