Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie zapalenia płuc nabytego w domu opieki

Streszczenie:
Zapalenie płuc jest ważną przyczyną chorobowości i śmiertelności u rezydentów domów opieki: wskaźniki 30-dniowej śmiertelności wahają się od 10 do 30%. Najczęstszą przyczyną zapalenia płuc nabytego w domu opieki jest Streptococcus pneumoniae, chociaż w ciężkich przypadkach częściej występuje Staphyloccocus aureus i mikroorganizmy Gram-ujemne. Antybiotykoterapia w zapaleniu płuc nabytym w domu opieki powinna być nacelowana na wiele różnych mikroorganizmów, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia należy uwzględnić mikroorganizmy oporne na leki. W warunkach domu opieki leczenie powinno składać się z fluorochinolonu o aktywności przeciwpneumokokowej stosowanego samodzielnie lub z β-laktamu w wysokiej dawce podawanego z inhibitorem β-laktamazy, albo z cefalosporyny drugiej lub trzeciej generacji w połączeniu z azitromycyną. Leczenie pacjentów hospitalizowanych z nabytym w domu opieki zapaleniem płuc wymaga zastosowania antybiotyku szerokowidmowego, którego aktywność obejmuje wiele mikroorganizmów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, w tym szczepy S. aureus oporne na metycylinę. Aby zoptymalizować skuteczność leczenia i aby uniknąć działań niepożądanych, ważne jest właściwe dawkowanie antybiotyków. Ponieważ wielu rezydentów domów opieki przyjmuje wiele leków, ważne jest także, aby rozważyć możliwe interakcje lekowe.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.