Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekła choroba nerek u osób starszych

Ocena i postępowanie

Streszczenie:
Tło:
Zmniejszenie szacowanego wskaźnika przesączania kłębuszkowego (eGFR) i/lub obecność białkomoczu są głównymi objawami przewlekłej choroby nerek (CKD), która jest powszechna w populacji osób starszych.
Cel: Artykuł ten przedstawia w zarysie znaczenie kliniczne CKD u osób starszych i podsumowuje ostatnio uaktualnione zalecenia dotyczące oceny choroby, określania jej stadium oraz postępowania.
Omówienie: Większość pacjentów w podeszłym wieku z CKD nie ma żadnych objawów klinicznych, chociaż jest to choroba istotna klinicznie jako jeden z najsilniejszych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Nawet niewielkie zmniejszenie eGFR jest związane ze zwiększoną częstością występowania zależnych od CKD powikłań, takich jak niedokrwistość i hiperfosfatemia. Wczesne wykrycie jest ważnym elementem strategii postępowania i powinno obejmować sprawdzenie wszystkich trzech wskaźników zdrowia nerek (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar kreatyniny w surowicy i pomiar eGFR oraz oznaczanie stosunku albuminy do kreatyniny w moczu). Leczenie jest ukierunkowane w zależności od stadium choroby, określanego na podstawie stanu czynności nerek (eGFR) i stopnia ich uszkodzenia (wielkości albuminurii) oraz kontroli ciśnienia tętniczego krwi do zalecanych wartości za pomocą odpowiednich leków. Większość starszych pacjentów z CKD nie będzie wymagać lub życzyć sobie terapii nerkozastępczej i postępowanie można bezpiecznie prowadzić w praktyce lekarza rodzinnego.
Summary:
Background:
A reduction in estimated glomerular filtration rate (eGFR), and/or the presence of proteinuria, are the predominant manifestations of chronic kidney disease (CKD), which is common in the elderly population.
Objective: This article outlines the clinical significance of CKD in the elderly and summarises recently updated recommendations for its assessment staging and management.
Discussion: Most elderly patients with CKD present asymptomatically. Despite this, it is clinically significant as it is one of the most potent risk factors for cardiovascular disease. Even modest reductions in eGFR are associated with an increased prevalence of CKD-related complications such as anaemia and hyperphosphataemia. Early detection is an important strategy and should include all three components of the kidney health check (blood pressure measurement, a blood test for serum creatinine and eGFR, and a urine test for albumin:creatinine ratio). Treatment is guided by the patient’s stage of CKD, based on kidney function (eGFR) and kidney damage (degree of albuminuria), and control of blood pressure to recommended levels with appropriate medications. The majority of elderly patients with CKD will not ultimately require, or desire, renal replacement therapy and may be safely managed in general practice.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.