Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroby wewnętrzne

Czyli jak powstają nieudane wnętrza (nie tylko medyczne...)

Streszczenie:
Działalność lekarza rodzinnego nie ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych z medycyną. Jest on odpowiedzialny za organizację swojej działalności również w znaczeniu zabezpieczenia odpowiedniego standardu pomieszczeń, w których prowadzi praktykę. W drugim z cyklu artykułów próbujemy ustalić przyczyny, dla których prace prowadzone we wnętrzach naszych praktyk, niejednokrotnie okupione dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, nie przynoszą zakładanych rezultatów. Potencjalnym inwestorom chcącym uniknąć tytułowych „chorób wewnętrznych” i tworzyć wokół siebie przemyślaną i spełniającą oczekiwania użytkowników przestrzeń zaleca się możliwie precyzyjne określenie potrzeb i wymagań, będące punktem wyjścia dla wszelkich dalszych działań. Współpraca z projektantem może okazać się dobrym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć zbędnego wysiłku finansowego i organizacyjnego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.