Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Potwierdzanie uprawnień refundacyjnych pacjenta
po 1 stycznia 2013 roku

Streszczenie:
Tło: Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać przepisy prawa wprowadzające nowe formy potwierdzania prawa pacjenta do świadczeń refundowanych ze środków publicznych, wdrażające system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Zasady dokumentowania uprawnień pacjentów obowiązują nie tylko przy świadczeniu usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), lecz także przy wystawianiu recept refundowanych ze środków publicznych.
Cel: Założeniem artykułu jest przybliżenie lekarzom rodzinnym przepisów nowelizacji ustawy o świadczeniach regulujących najnowszy tryb dokumentowania uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez NFZ oraz warunków sfinansowania świadczeń przez NFZ pomimo braku uprawnień refundacyjnych pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.