Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wystawianie recept dla osób przewlekle chorych

Streszczenie:
Tło: Artykuł przedstawia podstawowe regulacje prawne związane z ordynacją leków przez lekarza rodzinnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na przepisy określające zasady ordynowania leków refundowanych dla pacjentów chorych przewlekle.
Wobec surowych sankcji za generowanie nienależnej refundacji leków i nasilonych kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia tego zakresu wykonywania umowy szczególne wątpliwości dotyczą możliwości przepisania leku bez osobistego zbadania pacjenta.
Cel: W opracowaniu omówiono zasady ordynacji leków refundowanych dla pacjentów chorych przewlekle, w tym przepisy regulujące zasady wystawiania recept odnawialnych. Przedstawiono także zakres odpowiedzialności lekarza związanej z ordynowaniem leków refundowanych, w szczególności za zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną oraz prawidłowość i zasadność wystawienia recepty.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.