Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik ACC/AHA publikują uaktualnione wytyczne
dotyczące leczenia podwyższonego poziomu cholesterolu
we krwi w celu zmniejszenia ryzyka ASCVD

Kluczowe punkty dotyczące postępowania:
• W wytycznych podkreśla się, że modyfikacja stylu życia pozostaje kluczowym składnikiem zmniejszenia częstości ASCVD.
• Ustalono cztery grupy pacjentów, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyści z terapii statynami:
1. pacjenci z jakąkolwiek postacią kliniczną ASCVD,
2. pacjenci z wyjściowym poziomem LDL-C ≥ 190 mg/dl,
3. pacjenci z cukrzycą, w 40.-75. r.ż., z poziomem LDL-C 70–189 mg/dl,
4. pacjenci bez cukrzycy, w 40.-75. r.ż., z szacowanym 10-letnim ryzykiem ASCVD ≥ 7,5%,
• Zaleca się ocenę 10-letniego ryzyka i ryzyka dla całego życia przy użyciu uaktualnionego kalkulatora ryzyka ASCVD dostępnego na stronie: http://my.americanheart.org/cvriskcalculator.

Wybór dokonany przez redaktorów American Family Physician.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.