Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Półpasiec i neuralgia popółpaścowa

Zapobieganie i postępowanie

Streszczenie:
Półpasiec (herpes zoster) rozpoznaje się klinicznie na podstawie obecności charakterystycznej, bolesnej wysypki pęcherzykowej, pojawiającej się po jednej stronie ciała, w obszarze poszczególnych dermatomów. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych występuje rocznie milion przypadków tej choroby, a starszy wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka. Badania laboratoryjne, w tym badanie reakcji łańcuchowej polimerazy, mogą potwierdzić rozpoznanie w nietypowych przypadkach. Leczenie za pomocą acyklowiru, famcyklowiru lub walacyklowiru skraca czas trwania wysypki. Leki wspomagające, w tym opioidowe leki przeciwbólowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub kortykosteroidy, mogą złagodzić ból związany z ostrym półpaścem. Potwierdzone dane na temat tego, czy leczenie przeciwwirusowe podczas ostrej fazy zapobiega neuralgii popółpaścowej, są sprzeczne. Neuralgia popółpaścowa w obszarze unerwienia przez nerwy skórne może trwać od 30 dni do ponad 6 miesięcy po wygojeniu zmian skórnych. Potwierdzone dane wspierają skuteczność leczenia neuralgii popółpaścowej przy pomocy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, gabapentyny, pregabaliny, długodziałających leków opioidowych lub tramadolu; umiarkowana ilość potwierdzonych danych wspiera stosowanie kremu z kapsaicyną lub plastrów z lidokainą jako leków drugiego rzutu. Większości dorosłym ≥ 60. r.ż. zaleca się szczepienia zapobiegające wystąpieniu półpaśca i neuralgii popółpaścowej.

Summary:
Herpes zoster (shingles) is diagnosed clinically by recognition of the distinctive, painful vesicular rash appearing in a unilateral, dermatomal distribution. An estimated 1 million cases occur in the United States each year, and increasing age is the primary risk factor. Laboratory testing, including polymerase chain reaction, can confirm atyp­ical cases. Treatment with acyclovir, famciclovir, or valacyclovir decreases the duration of the rash. Adjunct medica­tions, including opioid analgesics, tricyclic antidepressants, or corticosteroids, may relieve the pain associated with acute herpes zoster. There is conflicting evidence that antiviral therapy during the acute phase prevents postherpetic neuralgia. Postherpetic neuralgia in the cutaneous nerve distribution may last from 30 days to more than six months after the lesions have healed. Evidence supports treating postherpetic neuralgia with tricyclic antidepressants, gaba­pentin, pregabalin, long-acting opioids, or tramadol; moderate evidence supports the use of capsaicin cream or a lidocaine patch as a second-line agent. Immunization to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia is recom­mended for most adults 60 years and older.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.