Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nadciśnienie tętnicze sprawiające trudności

Opis przypadków

Streszczenie:
Tło: Sprawiające problemy nadciśnienie tętnicze składa się wciąż na znaczną liczbę przypadków zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w opiece specjalistycznej.
Cel: Przedstawienie lekarzom POZ sposobów diagnozowania i postępowania w przypadku sprawiającego problemy nadciśnienia na przykładzie trzech przypadków.
Metoda: Opis przypadków, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Nadciśnienie oporne na leczenie definiuje się jako ciśnienie tętnicze przekraczające przyjęte wartości docelowe pomimo stosowania odpowiednich dawek trzech leków hipotensyjnych, w tym diuretyku. W przedstawionym przypadku zwrócono uwagę na rolę, jaką u takich pacjentów odgrywa dokładna ocena kliniczna, ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz stosowanie właściwych połączeń leków hipotensyjnych.
Na prawdopodobieństwo nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego wskazują: późne wystąpienie nadciśnienia, nieskuteczność terapii złożonej, objawy miażdżycy obwodowej, palenie tytoniu i hipercholesterolemia w wywiadzie oraz niewyjaśniona niewydolność nerek z asymetrią wielkości nerek stwierdzaną w USG, a także nagle występujące obrzęki płuc.
Zaawansowanie neuropatii autonomicznej w cukrzycy jest zależne od czasu trwania cukrzycy i intensywności leczenia. W chwili rozpoznania hipotonii ortostatycznej należy również zmodyfikować leczenie hipotensyjne tak, aby w miarę możliwości unikać leków, dla których hipotonia jest działaniem niepożądanym: α-adrenolityków, antagonistów wapnia (szczególnie pochodnych krótkodziałających), leków moczopędnych, leków o działaniu ośrodkowym oraz azotanów.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.