Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uaktualnienie wytycznych ACC/AHA
dotyczących postępowania
z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Streszczenie:
Amerykańskie Kolegium Kardiologii i Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (ACC/AHA) we współpracy z Kanadyjskim Towarzystwem Sercowo-Naczyniowym wydały uaktualnienie pochodzących z 2004 r. wytycznych dotyczących postępowania z pacjentami z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych popiera i akceptuje te wytyczne jako element swojej strategii postępowania. Wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie terapii reperfuzyjnej pozostaje kamieniem węgielnym postępowania z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Pacjentom z objawami należy podać kwas acetylosalicylowy. W fazie ostrej β-adrenolityki należy podawać ostrożnie, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia wstrząsu kardiogennego i zgonu. Wskazane jest skojarzone podawanie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego pacjentom, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. W wytycznych przedstawiono opiekę stopniowaną w postępowaniu z bólem mieśniowo-szkieletowym u pacjentów z chorobą wieńcową. Inhibitory cyklooksygenazy i niesteroidowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko zgonu i należy ich unikać. Prewencja pierwotna ma duże znaczenie w ograniczeniu obciążenia związanego z chorobą serca. Interwencje stosowane w prewencji wtórnej mają decydujące znaczenie w zapobieganiu nawracającym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy przeżyli zawał.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.