Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Formy zatrudnienia lekarza rodzinnego w świetle nowej Ustawy o działalności leczniczej

Streszczenie:
Tło: 1 lipca 2011 r. weszła w życie większość przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako u.d.l.),1 która zastąpiła przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dalej jako u.z.o.z.).2 Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła także zmiany do treści Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.l.d.).3
Cel: Artykuł przedstawia możliwe formy współpracy lekarza z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie świadczenia usług medycznych w zależności od rodzaju podmiotu i jego statusu prawnego oraz formy prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.