Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie z nawracającą depresją

Streszczenie:
Tło: Depresja jest schorzeniem, które może nawracać lub stać się chorobą przewlekłą. Najważniejszymi elementami postępowania w chorobie przewlekłej są zapewnienie leczenia opartego na potwierdzonych danych i efektywna organizacja praktyki: mają one zastosowanie także w postępowaniu z depresją.
Cel: W artykule przedstawiono zasady postępowania z chorobą przewlekłą obejmujące wykorzystanie planów postępowania i postępowanie, którego podstawą jest opieka zespołowa, oraz zastosowanie tych zasad w postępowaniu z depresją.
Omówienie: Postępowanie lecznicze polegające na systematycznej pomocy pacjentom w radzeniu sobie z występującymi u nich schorzeniami przewlekłymi jest skuteczniejsze niż metody, których podstawą jest opieka doraźna. Dostępne są wytyczne dotyczące leczenia depresji oraz działania, które podejmować można w podstawowej opiece zdrowotnej, ułatwiające długoterminową opiekę dotyczącą zdrowia psychicznego, w tym strategie zapobiegania nawrotom. Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka nawrotu depresji, a na podstawie wyników badań zaleca się opracowanie nowych intensywnych programów zapobiegania nawrotom.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.