Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podwójne leczenie przeciwpłytkowe

Postępowanie w warunkach praktyki lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Prasugrel i tikagrelor to dwa nowe leki przeciwpłytkowe stosowane w postępowaniu w ostrym zespole wieńcowym. Wzrasta liczba pacjentów w lokalnej społeczności, u których postępowanie prowadzi się z wykorzystaniem tych leków. Dlatego niezbędne jest, aby lekarze rodzinni dobrze rozumieli działanie tych środków oraz ich zastosowania oparte o potwierdzone dane.
Cel: W niniejszym artykule dokonany zostanie przegląd farmakokinetycznych oraz farmakodynamicznych właściwości leków przeciwpłytkowych, zarówno obecnie często stosowanych jak i nowych, wraz z potwierdzonymi danymi wspierającymi ich zastosowanie. Zostaną omówione profile bezpieczeństwa oraz działania uboczne tych leków. Zaprezentowane zostaną również częste scenariusze przypadków występujących w praktyce lekarza rodzinnego.
Omówienie: Kwas acetylosalicylowy jest nadal podstawą leczenia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Dodanie do niego klopidogrelu, prasugrelu oraz tikagreloru może zmniejszyć chorobowość oraz śmiertelność w przypadku wybranych pacjentów. Przed włączeniem tych leków oraz dokonaniem jakichkolwiek zmian w schemacie leczenia należy przyjrzeć się czynnikom związanym z pacjentem obejmujących: ryzyko wystąpienia krwawienia, stan czynności nerek oraz czas, jaki upłynął od wszczepienia stentu wieńcowego.
Summary:
Background:
Prasugrel and ticagrelor are two new antiplatelet agents being used in the management of acute coronary syndromes. The number of patients in the community managed on these medications is growing, and thus, it is essential that general practitioners have a good understanding of these agents and their evidence-based applications.
Objective: The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of common and new antiplatelet agents will be reviewed, along with the evidence supporting their use. Safety and side effect profiles will be discussed, and some common general practice case scenarios presented.
Discussion: Aspirin is still the mainstay of therapy in patients with acute coronary syndromes. The addition of clopidogrel, prasugrel or ticagrelor can reduce morbidity and mortality in selected patients. Patient factors including bleeding risk, renal function and time since coronary stent insertion must be reviewed before these agents are initiated and before making any changes to the medication regimen.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.