Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
w Unii Europejskiej i w Polsce – zagadnienia prawne

Streszczenie:
Tło:
W połowie bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwia ona specjalistom pediatrii i chorób wewnętrznych udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). W trakcie dyskusji merytorycznej poprzedzającej wprowadzenie ustawy podkreślano istotne zagrożenia wynikające z proponowanych rozwiązań. Nowe przepisy budzą także zastrzeżenia prawne.
Cel: Przedstawienie zagadnień prawnych związanych z ustawą; zaprezentowanie różnych punktów widzenia i wątpliwości dotyczących wprowadzonych przepisów.
Omówienie: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązujące ustawy gwarantują obywatelom powszechny dostęp do świadczeń, między innymi w zakresie opieki podstawowej.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach zmieniła definicję lekarza POZ, umożliwiając internistom i pediatrom udzielanie świadczeń zdrowotnych na tym poziomie opieki. W zakresie zasad wykonywania zawodu lekarza ogólnego w Polsce obowiązują nie tylko przepisy prawa krajowego, lecz również przepisy zawarte w dyrektywie 2005/36/WE. Istnieją duże różnice w opiniach prawnych dotyczące zgodności przepisów ustawy z prawem Unii Europejskiej. Wyrażany jest także uzasadniony pogląd, że zaklasyfikowanie kolejnych specjalności do grona lekarzy realizujących zadania POZ wymaga zmiany prawa na szczeblu międzynarodowym, a nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej jest przykładem nieprawidłowej implementacji prawa europejskiego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.