Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik POChP

Rozpoznanie, postępowanie i rola lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to powszechne schorzenie, które charakteryzuje duszność, kaszel i tworzenie nadmiernej ilości plwociny. Jednak te nieswoiste częste objawy mogą zostać błędnie przypisane innym chorobom, czego skutkiem jest zbyt rzadkie rozpoznawanie POChP.
Cel: Przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących rozpoznawania i postępowania z POChP, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę lekarza rodzinnego.
Omówienie: Istotnym pierwszym krokiem jest rozważenie i potwierdzenie rozpoznania POChP. Postępowanie w POChP koncentruje się na optymalizacji funkcjonowania, zapobieganiu pogarszaniu się stanu pacjenta, tworzeniu sieci wsparcia i samodzielnego postępowania oraz postępowaniu w zaostrzeniach.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.