Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenie parwowirusem B19 a praktyka lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Zakażenie parwowirusem B19 jest częste w praktyce lekarza rodzinnego. Do infekcji najczęściej dochodzi w dzieciństwie, a szczególnym problemem jest pierwotna infekcja parwowirusem B19 u kobiet ciężarnych, u pacjentów z niedokrwistością hemolityczną lub z niedoborem odporności.
Cel: Przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej zakażenia parwowirusem B19.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Objawy kliniczne zakażenia parwowirusem B19 są zróżnicowane zależnie od stanu immunologicznego i hematologicznego gospodarza. W dzieciństwie zakażenie parwowirusem B19 przebiega w postaci rumienia zakaźnego, zwanego „piątą chorobą” lub „chorobą uderzonego policzka” (slapped-cheek disease), z gorączką i wysypką. Pierwotne zakażenie parwowirusem B19 w ciąży może wywołać nieimmunologiczny obrzęk płodu. Zakażenie parwowirusem B19 u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego powoduje wystąpienie przełomu aplastycznego, natomiast u osób z obniżoną odpornością prowadzi do rozwoju przewlekłej niedokrwistości aplastycznej. Nie ma swoistego leczenia zakażenia parwowirusem B19. W leczeniu ciężkiej niedokrwistości w przebiegu zakażenia parwowirusem B19 u osób z niedoborem odporności oraz w zakażeniu wertykalnym stosuje się przetoczenia krwi oraz podaje się nieswoiste immunoglobuliny.

Summary:
Background: The parvovirus B19 infection is a common diagnosis in clinical practice. It is observed mainly in children however primary parvovirus B19 infection is a specific clinical problem in pregnancy and in patients with hemolytic anemia or with immunodeficiency.
Objective: To review the actual knowledge related to this infection.
Method: Literature review.
Discussion: Parvovirus B19 infection results in a variety of clinical manifestation, the severity of which depends on the immune and hematologic status of the host. Parvovirus B19 commonly causes a childhood rash called fifth disease, slapped-cheek disease or erythema infectiosum. Parvovirus B19 infection during pregnancy is known to cause nonimmune fetal hydrops. Moreover, it is a cause of hemolytic crisis or chronic aplastic anemia in individuals with immune defects. Human parvovirus B19 infection usually does not require treatment. Immune globuline or blood transfusion are indicated in persons with immune defects or pregnant women.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.