Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Prawne aspekty leczenia dzieci

Streszczenie:
Tło: W procesie leczenia dzieci podmiotem decyzyjnym są ich rodzice, a jeśli dziecko ukończyło 16., a czasem 13. r.ż. – także ono samo, jako uprawnione do współdecydowania o swoim życiu i zdrowiu. Dla podjęcia i prowadzenia leczenia dziecka niezbędna jest zgodna wola obu stron tego procesu – zarówno lekarza, jak i pacjenta reprezentowanego przez jego przedstawicieli ustawowych.
Cel: Opracowanie przedstawia znaczenie zgody rodziców dziecka dla uznania obowiązku lekarza niesienia pomocy lekarskiej. Omawia także zasady postępowania w sytuacjach kolizji woli podmiotów uczestniczących w procesie leczenia dziecka
i udziału sądu opiekuńczego w sytuacji, gdy autonomia jednostki do samostanowienia ustępuje wartości nadrzędnej, jaką jest życie i zdrowie dzieckaI.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.