Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie zapalenia cewki moczowej u mężczyzn

Streszczenie:
Do typowych objawów zapalenia cewki moczowej u mężczyzn należą: wydzielina z cewki moczowej, świąd lub mrowienie w okolicy prącia oraz objawy dyzuryczne. Rozpoznanie można postawić, jeżeli obecny jest przynajmniej jeden z wymienionych: wydzielina, dodatni wynik badania w kierunku esterazy leukocytów w pierwszej porannej próbce moczu lub co najmniej 10 leukocytów w polu widzenia w badaniu osadu moczu. Głównymi patogenami związanymi z zapaleniem cewki moczowej są Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae.
W Stanach Zjednoczonych utrzymują się różnice rasowe dotyczące częstości występowania chorób przenoszonych drogą płciową, przy czym odsetek występowania rzeżączki jest czterdziestokrotnie wyższy w przypadku czarnych nastolatków płci męskiej niż w przypadku białych nastolatków płci męskiej. W najnowszych badaniach skoncentrowano się na identyfikowaniu przyczyn nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej i opracowaniu badań w kierunku wykrywania mikroorganizmów atypowych, takich jak Mycoplasma genitalium i gatunków z rodzaju Ureaplasma. Do rzadszych patogenów wykrywanych u pacjentów z zapaleniem cewki moczowej należą gatunki z rodzaju Trichomonas, adenowirusy oraz wirus opryszczki zwykłej. Dane z wywiadu oraz wyniki badania przedmiotowego pomagają rozróżnić zapalenie cewki moczowej i inne zespoły moczowo-płciowe, takie jak zapalenie najądrza, zapalenie jądra oraz zapalenie gruczołu krokowego. Celem leczenia jest łagodzenie objawów, zapobieganie powikłaniom u pacjentów i ich partnerów seksualnych, ograniczenie przenoszenia zakażeń towarzyszących (szczególnie zakażenia ludzkim wirusem niedoboru oporności [human immunodeficiency virus, HIV]), wykrywanie i leczenie kontaktów seksualnych pacjenta oraz zachęcanie do zmiany zachowań, która pozwoli zmniejszyć ryzyko nawrotów. Połączenie azitromycyny lub doksycykliny z ceftriaksonem lub cefiksimem uważa się za leczenie empiryczne pierwszego rzutu u pacjentów z zapaleniem cewki moczowej. Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zalecają ułatwianie leczenia partnerów, obejmujące wręczanie pacjentom recept dla ich partnerów, którzy nie byli badani przez lekarza. Takie postępowanie zostało zaakceptowane przez wiele stanów. Istnieje związek pomiędzy zapaleniem cewki moczowej a podwyższonym stężeniem ludzkiego wirusa niedoboru odporności w nasieniu.

Summary:
Symptoms of urethritis in men typically include urethral discharge, penile itching or tingling, and dysuria. A diagnosis can be made if at least one of the following is present: discharge, a positive result on a leukocyte esterase test in frstvoid urine, or at least 10 white blood cells per high-power feld in urine sediment. The primary pathogens associated with urethritis are Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Racial disparities in the prevalence of sexually transmitted infections persist in the United States, with rates of gonorrhea 40 times higher in black adolescent males than in white adolescent males. Recent studies have focused on identifying causes of nongonococcal urethritis and developing testing for atypical organisms, such as Mycoplasma genitalium and Ureaplasma species. Less common pathogens identifed in patients with urethritis include Trichomonas species, adenovirus, and herpes simplex virus. History and examination fndings can help distinguish urethritis from other urogenital syndromes, such as epididymitis, orchitis, and prostatitis. The goals of treatment include alleviating symptoms; preventing complications in the patient and his sexual partners; reducing the transmission of coinfections (particularly human immunodefciency virus); identifying and treating the patient’s contacts; and encouraging behavioral changes that will reduce the risk of recurrence. The combination of azithromycin or doxycycline plus ceftriaxone or cefxime is considered frst-line empiric therapy in patients with urethritis. Expedited partner treatment, which involves giving patients prescriptions for partners who have not been examined by the physician, is advocated by the Centers for Disease Control and Prevention and has been approved in many states. There is an association between urethritis and an increased human immunodefciency virus concentration in semen.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.