Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Cukrzyca typu 2
w praktyce lekarza rodzinnego
w świetle wytycznych PTD 2012

Streszczenie:
Tło: W 2012 r. ukazały się już ósme, zaktualizowane Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę opracowane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD). Podstawową zasadą przygotowywania Zaleceń jest przełożenie najnowszych danych i wniosków z medycyny opartej na potwierdzonych danych (EBM, evidence-based medicine) na język praktyki klinicznej.
Cel: Zapoznanie lekarzy z nowościami i zmianami wprowadzonymi w 2012 r. przez PTD.
Metodyka: Artykuł koncentruje się na istotnych dla lekarza rodzinnego różnicach między aktualnymi wytycznym a wytycznymi z 2011 r.
Omówienie: Z perspektywy lekarza rodzinnego Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę opracowane przez PTD na 2012 r. nie są tak rewolucyjne jak te z 2011 r. Najważniejsze, choć niewielkie zmiany dotyczą: czynników ryzyka cukrzycy typu 2 (wprowadzono zwiększony obwód talii jako nowy czynnik ryzyka, niższe stężenie triglicerydów i wyższe stężenie HDL-cholesterolu); zalecanej częstości samokontroli glikemii (zwiększono liczbę pomiarów dla osób leczonych tylko dietą i chorych zażywających doustne leki przeciwcukrzycowe); leczenia cukrzycy typu 2 (dawkowanie metforminy w zależności od eGFR, wprowadzanie insulinoterapii); wyrównania ciśnienia tętniczego u pacjentów z towarzyszącą nefropatią; przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego (podano zalecane wartości glikemii).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.