Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opieka podstawowa nad dziećmi z autyzmem

Streszczenie:
Najwcześniejszym objawem autyzmu u dzieci jest opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych dotyczących umiejętności społecznych obejmujących wspólną uwagę, orientację społeczną oraz zabawę w udawanie. Upośledzenie rozwoju mowy jest często występującym, ale mniej swoistym objawem autyzmu. Powtarzające się zachowania oraz ograniczone zainteresowania mogą nie zostać zauważone, dopóki nie pojawi się upośledzenie umiejętności społecznych i komunikowania się. Lekarze powinni obserwować rozwój dziecka podczas wizyt w poradni dziecka zdrowego, a Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP) zaleca wykorzystywanie podczas wizyty dziecka w 18. i 24. m.ż. swoistego dla autyzmu narzędzia do badań przesiewowych. Skierowanie na kompleksową ocenę diagnostyczną jest właściwe, jeśli obserwacja, badania przesiewowe lub obserwacja poczyniona przez rodziców wywołała obawy. Długofalowym celem postępowania jest zmaksymalizowanie funkcjonalnej niezależności pacjenta oraz zaangażowanie w kontakty społeczne, zminimalizowanie zachowań świadczących o nieprzystosowaniu oraz zapewnienie wsparcia dla rodziny i opiekunów. Lekarze odgrywają ważną rolę w koordynowaniu opieki sprawowanej przez zespół wielodyscyplinarny, w kierowaniu rodzin do wyspecjalizowanych placówek oraz w leczeniu schorzeń towarzyszących autyzmowi, w tym zaburzeń snu, problemów ze strony przewodu pokarmowego, lęku i nadpobudliwości. Autyzm jest chorobą trwającą całe życie, ale wczesne wykrycie, postawienie rozpoznania i leczenie mogą poprawić rokowanie, natomiast towarzyszące autyzmowi choroby somatyczne, psychiatryczne i niepełnosprawność intelektualna mogą to rokowanie pogarszać.
Wersja on-line tego artykułu na stronie www.rodzinni.org zawiera nieopublikowaną w wydaniu papierowym tabelę.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.