Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena i leczenie
ciężkiego bezobjawowego nadciśnienia tętniczego

Pacjent zgłasza się ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi (tj. ciśnieniem skurczowym ≥ 180 mmHg lub rozkurczowym ≥ 110 mmHg). Jak rozróżnić nadciśnienie tętnicze będące stanem nagłym od znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi bez objawów podmiotowych i przedmiotowych uszkodzenia narządów końcowych (ciężkie bezobjawowe nadciśnienie tętnicze)?

Streszczenie:
W warunkach opieki pozaszpitalnej często rozpoznawane jest słabo kontrolowane nadciśnienie tętnicze. Kiedy pacjent zgłasza się ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi (tj. ciśnieniem skurczowym ≥ 180 mmHg lub rozkurczowym ≥ 110 mmHg), lekarze muszą rozróżnić nadciśnienie tętnicze będące stanem nagłym od znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi bez objawów podmiotowych i przedmiotowych uszkodzenia narządów końcowych (ciężkie bezobjawowe nadciśnienie tętnicze). Większość pacjentów bez objawów ze słabo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym nie ma ostrego uszkodzenia narządu końcowego i dlatego nie wymaga natychmiastowej diagnostyki ani leczenia (w ciągu 24 godzin). Lekarze powinni jednak potwierdzić wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi i właściwie je zakwalifikować. Ważną wskazówką w leczeniu ciężkiego bezobjawowego nadciśnienia tętniczego jest profil ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjenci z wyższym ryzykiem mogą odnieść korzyści z pilniejszej i bardziej agresywnej oceny oraz leczenia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.