Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Suplementacja witaminy D u niemowląt, dzieci i młodzieży

Streszczenie:
Niedobór witaminy D u dzieci może mieć niepożądane następstwa zdrowotne, takie jak zahamowanie wzrostu czy krzywica. W 2008 r. Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP) zwiększyła zalecane przez siebie dzienne spożycie witaminy D u niemowląt, dzieci i młodzieży do 400 j.m. Niemowlęta karmione piersią oraz dzieci i młodzież spożywające mniej niż litr mleka wzbogaconego w witaminę D na dobę najprawdopodobniej będą potrzebowały suplementacji witaminy D 400 j.m. na dobę. Zalecenie to oparto na opinii ekspertów i wynikach przeprowadzonych niedawno prób klinicznych z pomiarem biomarkerów stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Oparto je również na precedensowym zapobieganiu i leczeniu krzywicy z zastosowaniem 400 j.m. witaminy D. Oprócz diety, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe B ze światła słonecznego zapewnia dzieciom i młodzieży witaminę D. Chociaż AAP zaleca ochronę niemowląt przed bezpośrednim światłem słonecznym, zmniejszona ekspozycja na to światło może zwiększać ryzyko niedoboru witaminy D u dzieci. Nie przeprowadzono kontrolowanych prób klinicznych z doborem losowym oceniających zorientowane na pacjenta efekty powszechnie stosowanej suplementacji witaminy D. Jednak witamina D może zmniejszyć ryzyko niektórych zakażeń i chorób przewlekłych. Lekarze powinni pomagać rodzicom wybrać odpowiedni dla ich dziecka suplement witaminy D.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.