Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w migotaniu przedsionków

Streszczenie:
Tło:
Migotanie przedsionków dotyczy znaczącego odsetka populacji Australii, w tym około 5% osób powyżej 65. r.ż.

Cel:
W artykule przedstawiono sposób postępowania w tej powszechnej arytmii.
Omówienie:
Podczas początkowej oceny pacjenta z migotaniem przedsionków ważne jest wykrycie i leczenie wszystkich stanów współistniejących, które mogą przyczyniać się do wystąpienia migotania. Lekarz musi następnie ustalić właściwy schemat leczenia przeciwzakrzepowego i wybrać metodę uwzględniającą „kontrolę częstości pracy komór” albo „kontrolę rytmu”. W leczeniu przeciwzakrzepowym można zastosować warfarynę lub kwas acetylosalicylowy. Decyzja o wyborze zależy od oceny występującego u pacjenta ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Kontrolę częstości i/lub rytmu można osiągnąć farmakologicznie, wykorzystując wszczepialne urządzenia lub za pomocą nowszych technik ablacji przezskórnej. U pacjentów, u których trudno jest osiągnąć i utrzymać cele terapeutyczne, można zastosować połączenie tych metod. 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.