Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stabilna dławica piersiowa

Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosiła się 49-letnia pacjentka z rozpoznaną rok wcześniej stabilną dławicą piersiową i nadciśnieniem tętniczym. Obecnie pacjentka skarżyła się na piekący ból klatki piersiowej, promieniujący od mostka wzdłuż żeber do lewej łopatki. Dolegliwości pojawiły się 3 dni temu, ale ponieważ początkowo ból nie był mocno nasilony i nie przypominał dolegliwości, jakie odczuwała, zanim rozpoznano u niej chorobę niedokrwienną serca, pacjentka go zbagatelizowała. Dzisiaj dolegliwości wyraźnie nasiliły się, ból stał się piekący, nie miał związku z wysiłkiem, oddychaniem ani ze zmianą pozycji ciała. Pacjentka, obawiając się, że może jednak ból ma związek z chorobą niedokrwienną serca, dwukrotnie przyjęła podjęzykowo nitroglicerynę, ale nie spowodowało to zmniejszenia dolegliwości.  Pacjentka regularnie stosowała następujące leki: ramipril w dawce 10 mg jeden raz na dobę, metoprolol o przedłużonym uwalnianiu w dawce 50 mg jeden raz na dobę oraz atorwastatynę w dawce 20 mg jeden raz na dobę. W badaniach laboratoryjnych wykonanych 2 miesiące wcześniej poziom cholesterolu LDL wynosił 80 mg/dl, a glikemia na czczo wynosiła 78 mg/dl. W badaniu przedmiotowym stwierdziłam miarową czynność serca o częstości 64/min, tony głośne, prawidłowo akcentowane, a nad polami płucnymi prawidłowy szmer pęcherzykowy. Na skórze pod lewą piersią obecnych było kilka pojedynczych wykwitów o charakterze pęcherzyków na podłożu rumieniowym. Ciśnienie tętnicze wynosiło 120/78 mmHg. Wykonany zapis EKG (normogram, rytm zatokowy miarowy 68/min) był prawidłowy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.