Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podwykonawstwo kontraktu z NFZ

Streszczenie: Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie mają obowiązku samodzielnego wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Względem NFZ świadczeniodawcy odpowiadają jednak za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzyli udzielanie świadczeń.
Tło: W praktyce stosowania przepisów wątpliwości budzi rozróżnienie podwykonawstwa kontraktu z NFZ od udostępnienia zasobów służących jego realizacji lub wykonywania poszczególnych czynności medycznych. Przyjęta kwalifikacja skutkuje zastosowaniem określonych przepisami prawa ograniczeń w łączeniu występowania w charakterze podwykonawcy z realizacją własnej umowy z NFZ.
Cel: Celem artykułu jest poznanie przez lekarzy rodzinnych cech różnicujących podwykonawstwo umowy z NFZ od uczestniczenia w realizacji umowy w charakterze pomocnika wskazanego w harmonogramie pracy personelu. W artykule przedstawiono również warunki wymagane od podwykonawców oraz dokumenty załączane do wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w POZ w związku z realizacją kontraktu z udziałem podwykonawców.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.