Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapalenie żołądka i jelit u dzieci

Część II. Zapobieganie i postępowanie

Streszczenie:
Leczenie zapalenia żołądka i jelit u dzieci koncentruje się na zapobieganiu odwodnieniu. W przypadku dziecka z minimalnym odwodnieniem lub bez odwodnienia należy zachęcać do kontynuowania jego zwykłej diety oraz do przyjmowania wystarczającej ilości płynów. W wielu badaniach wykazano, że standardowa dieta dziecka skraca czas trwania biegunki. Doustna terapia nawadniająca za pomocą odpowiednich roztworów może być stosowana w leczeniu biegunki u dzieci z odwodnieniem o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Ondansetron może zmniejszyć częstość wymiotów lub pozwolić na uniknięcie konieczności dożylnego podawania płynów, ale zwiększa częstość epizodów biegunki. W celu skrócenia czasu trwania biegunki można stosować probiotyki. Dokładne mycie rąk zmniejsza częstość pojawiania się nowych przypadków ostrego zapalenia jelit i żołądka, ale nie tych, które są wywołane przez rotawirusy. Wprowadzenie w 2006 r. dwóch szczepionek przeciwko rotawirusom w Stanach Zjednoczonych znacząco zmniejszyło częstość pojawiania się nowych przypadków zapalenia jelit i żołądka wywołanych tymi wirusami. Doustne żywe szczepionki charakteryzują się solidnymi danymi dotyczącymi ich bezpieczeństwa, pomimo minimalnej częstości pojawiania się nowych przypadków wgłobienia jelit.

Summary:
The treatment of gastroenteritis in children focuses on preventing dehydration. A child with minimal or no dehydration should be encouraged to continue his or her usual diet plus drink adequate fluids. Many studies have shown that a child’s regular diet reduces the duration of diarrhea. Oral rehydration therapy with a rehydration solution can be used to treat diarrhea in children with mild to moderate dehydration. Ondansetron can decrease vomiting or help avoid the need for intravenous fluid, but it increases episodes of diarrhea. Probiotics can be used to shorten the course of diarrhea. Good handwashing reduces the incidence of acute gastroenteritis, but not rotavirus. The introduction of two rotavirus vaccines in the United States in 2006 significantly reduced the incidence of rotavirus gastroenteritis. The oral, live vaccines have strong safety records, despite a minimal incidence of intussusception.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.