Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa

Streszczenie:
Tło: Diagnostyka i leczenie alergicznego nieżytu nosa.
Cel: Celem pracy było przedstawienie zasad diagnostyki i leczenia alergicznego nieżytu nosa.
Metoda: Omówienie wytycznych.
Omówienie: Alergiczny nieżyt nosa jest powszechnie występującym schorzeniem, dotyczącym głównie ludzi młodych. Czynnikami uczulającymi są najczęściej alergeny powietrznopochodne. Zalecane w dokumencie ARIA postępowanie lecznicze obejmuje unikanie alergenu oraz leczenie objawowe i przyczynowe, którego podstawą jest swoista immunoterapia.

Summary:
Background:
Diagnosis and treatment of allergic rhinitis.
Objective: The aim of this study is to describe present guidelines of diagnosis and treatment of allergic rhinitis.
Method: Guideline review.
Discussion: Allergic rhinitis is common allergic disease, especially in young adults. It is defined as catarrhs syndromes appear as a specific immunologic reaction to inhaled allergens: pollen grains, house dust mites, moulds and animal dander. Treatment according to ARIA guidelines suggests: allergen avoidance, symptomatic, anti-inflammatory and causative drugs, based on specific allergen immunotherapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.