Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Biegunki poantybiotykowe u dzieci

Do gabinetu lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 3-letnią córką na badanie kontrolne po ukończonej właśnie antybiotykoterapii z powodu zapalenia gardła (7. doba). W leczeniu stosowano amoksycylinę z kwasem klawulanowym w wysokich dawkach terapeutycznych (90 mg/kg m.c./dobę). Przez dwie doby dziewczynka gorączkowała do 38,5°C, pogorszył się jej apetyt, skarżyła się na ból brzucha. Od 2. doby leczenia dziecko zaczęło oddawać po 2-3 luźne, skąpe, wodniste stolce z domieszką śluzu na dobę. Stan ogólny dziecka stopniowo się poprawiał, ból brzucha ustąpił, dziewczynka zaczęła jeść i przez cały czas choroby chętnie piła. W ostatnim dniu leczenia liczba wypróżnień wzrosła do 6-7 i pojawiła się w nich krew, co bardzo zaniepokoiło matkę. Miesiąc wcześniej dziecko otrzymywało antybiotyk (cefuroksym) i również oddawało luźne stolce (1-3 na dobę), które ustąpiły po zakończonym leczeniu. Podczas badania stan ogólny dziecka oceniłam jako dobry, dziewczynka nie zgłaszała dolegliwości, nie gorączkowała. W badaniu przedmiotowym nie stwierdziłam istotnych odchyleń od stanu prawidłowego, a przede wszystkim nie stwierdziłam cech odwodnienia ani ubytku masy ciała.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.