Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie owrzodzeń żylnych

Streszczenie:
Owrzodzenie żylne, zwane również owrzodzeniem zastoinowym, to najczęstsza etiologia owrzodzeń kończyn dolnych: występuje u mniej więcej 1% populacji Stanów Zjednoczonych. Możliwe przyczyny owrzodzeń żylnych obejmują procesy zapalne prowadzące do aktywacji leukocytów, uszkodzenie śródbłonka, agregację płytek krwi oraz obrzęk międzykomórkowy. Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju owrzodzenia żylnego są: starszy wiek, otyłość, wcześniejsze urazy kończyn dolnych, zakrzepica żył głębokich i zapalenie żył. W badaniu fizykalnym owrzodzenia żylne są na ogół nieregularne, płytkie i zlokalizowane nad wyniosłościami kostnymi. W podstawie owrzodzenia zwykle obecna jest tkanka ziarninowa i włóknik. Objawy współistniejące obejmują: żylakowatość kończyn dolnych, obrzęk, zastoinowe zapalenie skóry oraz stwardnienie i zwłóknienie skóry oraz tkanki podskórnej (lipodermatosclerosis). Owrzodzenia żylne zwykle nawracają, a otwarty wrzód może utrzymywać się tygodniami, a nawet latami. Ciężkie powikłania obejmują: zapalenie tkanki łącznej (cellulitis), zapalenie kości i szpiku oraz przemianę w proces złośliwy. Czynniki pozwalające przewidzieć gorsze rokowanie obejmują duży rozmiar owrzodzenia i jego długotrwałe utrzymywanie się. Opcje leczenia oparte na potwierdzonych danych w przypadku owrzodzeń żylnych obejmują: unoszenie kończyny, stosowanie terapii uciskowej, opatrunki, podanie pentoksyfiliny i leczenie za pomocą kwasu acetylosalicylowego. Postępowanie chirurgiczne można rozważyć w przypadku owrzodzeń o dużych rozmiarach, utrzymujących się lub opornych na środki stosowane w ramach leczenia zachowawczego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.