Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niedobór witaminy D

Rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Niedobór witaminy D dotyczy osób w każdym wieku. Do częstych objawów należą: symetryczny ból krzyża, osłabienie mięśni proksymalnych, bóle mięśniowe oraz pulsujący ból kostny wywoływany uciskiem na mostek lub kość piszczelową. U pacjentów, u których podejrzewa się niedobór witaminy D, należy oznaczyć poziom 25-hydroksywitaminy D. Niedobór definiuje się jako poziom w surowicy poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l), a niewystarczającą ilość tej witaminy jako poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy 20-30 ng/ml (50-75 nmol/l). Celem leczenia jest znormalizowanie poziomu witaminy D, by złagodzić objawy i zmniejszyć ryzyko złamań, upadków i innego niekorzystnego wpływu na zdrowie. Aby zapobiegać niedoborowi witaminy D, Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP) zaleca, aby niemowlęta i dzieci otrzymywały co najmniej 400 j.m. na dobę w diecie i suplementach. Potwierdzone dane wskazują, że suplementacja witaminy D w dawce co najmniej 700-800 j.m. na dobę zmniejsza liczbę złamań i upadków u dorosłych. U osób z niedoborem witaminy D leczenie może polegać na doustnym podawaniu ergokalciferolu (witaminy D2) w dawce 50 000 j.m. na tydzień przez osiem tygodni. Po normalizacji poziomów witaminy D eksperci zalecają podtrzymujące dawki cholekalciferolu (witamina D3) 800-1000 j.m. na dobę z pokarmu i suplementów.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.