Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenie RSV u dzieci

Streszczenie:
Wirus syncytium nabłonka oddechowego (respiratory syncytial virus, RSV) – wirus RNA – jest przyczyną zakażenia układu oddechowego u dzieci. Na półkuli północnej szczyt zachorowań trwa od listopada do kwietnia. Do ukończenia 2. r.ż. większość dzieci przejdzie zakażenie wirusem RSV. RSV jest częstą przyczyną zapalenia oskrzelików, zakażenia dolnych dróg oddechowych. Zakażenie wirusem RSV jest rozpoznawane na podstawie wywiadu i badania fizykalnego. Typowe objawy u dzieci to kaszel, nieżyt nosa i świsty. Badania laboratoryjne i zdjęcie klatki piersiowej nie są konieczne do postawienia rozpoznania. Poważne jednoczesne zakażenia bakteryjne występują rzadko. Stosuje się leczenie objawowe, szczególnie zwracając uwagę na utrzymanie nawodnienia i utlenowania. Dzieci poniżej 60. dnia życia i dzieci z ciężkimi objawami mogą wymagać hospitalizacji. Antybiotyki ani glikokortykosteroidy nie są pomocne w leczeniu zapalenia oskrzelików. Można spróbować zastosować leki rozszerzające oskrzela u dzieci ze świstami, ale nie należy kontynuować ich podawania, jeżeli nie nastąpi szybka pozytywna odpowiedź. Częste mycie rąk i izolacja chorych mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia. Dzieci < 2. r.ż. z grupy wysokiego ryzyka ciężkiej choroby, w tym dzieci urodzone przed 35. tygodniem ciąży i dzieci z przewlekłymi problemami płucnymi lub sercowymi, mogą być kandydatami do profilaktyki polegającej na podawaniu paliwizumabu podczas szczytu zachorowań. Większość dzieci, u których zastosowano leczenie objawowe, wraca do zdrowia bez problemów.

Summary:
Respiratory syncytial virus (RSV) is an RNA virus that causes respiratory tract infections in children. In the North­ern Hemisphere, the peak infection season is November through April. By two years of age, most children will have had an RSV infection. Bronchiolitis, a lower respiratory tract infection, is often caused by RSV. An RSV infection is diagnosed based on patient history and physical examination. Children typically present with cough, coryza, and wheezing. Laboratory testing and chest radiography are not necessary to make the diagnosis. Serious concur­rent bacterial infections are rare. Treatment of an RSV infection is supportive, with particular attention to maintaining hydration and oxygenation. Children younger than 60 days and those with severe symptoms may require hospitalization. Neither antibiotics nor cor­ticosteroids are helpful for bronchiolitis. A bronchodilator trial is appropriate for children with wheezing, but should not be continued unless there is a prompt favorable response. Frequent hand washing and contact isolation may prevent the spread of RSV infections. Chil­dren younger than two years at high risk of severe illness, including those born before 35 weeks of gestation and those with chronic lung or cardiac problems, may be candidates for palivizumab prophylaxis for RSV infection during the peak infection season. Most children recover uneventfully with supportive care.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.