Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie po ostrych zespołach wieńcowych
bez uniesienia odcinka ST

Aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Streszczenie:
Tło:
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało w 2007 r. wytyczne poświęcone postępowaniu w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.1 Znalazły się w nich m.in. zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem po przebytym OZW.

Cel:
Przedstawienie lekarzom rodzinnym zasad postępowania w opiece poszpitalnej u chorych po przebytych OZW.
Metoda:
Omówienie wybranych zagadnień prezentowanych w wytycznych ESC.
Omówienie:
Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST to manifestacja choroby niedokrwiennej serca, którą klasyfikuje się jako niestabilną chorobę wieńcową lub zawał. Pacjenci po ostrej fazie zespołu wieńcowego wymagają szczególnie intensywnej prewencji wtórnej ze względu na wysokie ryzyko ponownych incydentów. Do obligatoryjnych zaleceń terapeutycznych należy zmiana stylu życia z koniecznością zaprzestania palenia tytoniu, podjęcia regularnej aktywności fizycznej i przestrzegania zasad zdrowej diety. Podkreśla się znaczenie zmniejszenia masy ciała u osób otyłych i z nadwagą. Wszyscy pacjenci powinni otrzymywać leczenie przeciwpłytkowe: kwas acetylosalicylowy na stałe oraz klopidogrel w ciągu 12 miesięcy od epizodu wieńcowego. Beta-adrenolityki, podobnie jak inhibitory konwertazy angiotensyny, stosuje się u chorych z upośledzoną funkcją lewej komory. Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II zalecani są u pacjentów nietolerujących ACEI. W leczeniu farmakologicznym zaburzeń gospodarki lipidowej, węglowodanowej i nadciśnienia tętniczego należy dążyć do osiągnięcia celów terapeutycznych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.