Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Odpowiedzialność NFZ za kontraktowanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Streszczenie:
Tło:
Zeszłoroczna nowelizacja przepisów określających warunki realizacji świadczeń gwarantowanych wprowadziła nierówność w traktowaniu świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W wyniku wprowadzenia okresów dostosowawczych na podstawie przepisów przejściowych rozporządzenia ministra zdrowia1 nowi świadczeniodawcy zobligowani zostali do spełnienia podwyższonych standardów udzielania świadczeń już od 1 stycznia 2010 r., a świadczeniodawcy przedłużający dotychczasowe umowy z NFZ dopiero z dniem 1 stycznia 2011 r.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym genezę oraz podstawy prawne realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób zapewniający uczciwą konkurencję świadczeniodawcom oraz równy dostęp do świadczeń pacjentom. W opracowaniu przedstawiono przykłady nadużywania pozycji dominującej NFZ na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.