Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wczesne otępienie

Optymalne postępowanie w poradni lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Ocena i postępowanie z chorym z otępieniem są złożone. Lekarze rodzinni są często pierwszym punktem kontaktu dla osób z otępieniem oraz ich rodzin. Odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki podstawowej, w rozpoznaniu, ocenie, dostarczeniu informacji, odpowiednich skierowań oraz postępowaniu z chorobą.
Cel:
Artykuł omawia rolę lekarza rodzinnego w rozpoznaniu otępienia i postępowaniu z osobami z otępieniem.
Omówienie:
Ważne, aby lekarze rodzinni byli świadomi wagi wczesnego rozpoznania otępienia. Otępienie jest złożonym stanem. Rozwija się powoli, a wczesne objawy są bardzo subtelne. Trudność w zauważeniu przejścia od zwykłego starzenia się do rozwoju otępienia oraz brak dokładnych narzędzi diagnostycznych często uniemożliwiają postawienie wczesnego rozpoznania. Dostępne są rekomendacje oparte na potwierdzonych danych, które mogą ułatwić lekarzom rodzinnym rozpoznanie i postępowanie z osobami z otępieniem.

Summary:
Background:
The assessment and management of dementia is complex. General practitioners are often the first point of contact for people with dementia, and their families. General practitioners have a key role in providing quality primary care in terms of the identification, assessment, provision of information, referral and ongoing management.
Objective: This article discusses the role of the GP in the diagnosis and management of people with dementia.
Discussion: It is important GPs are aware of the importance of early detection of dementia. Dementia is
a complex condition. It develops slowly and early signs of dementia are very subtle. Difficulty in detecting the transition between normal aging and the onset of dementia and the lack of a definitive diagnostic tool often precludes early diagnosis. Evidence based recommendations are available to assist GPs in the diagnosis and ongoing management of people with dementia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.