Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nadciśnienie tętnicze a łagodny rozrost stercza

Najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło: Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najważniejszych przyczyn przedwczesnej zachorowalności i umieralności. Jest też głównym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego i krwotocznego udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek i przedwczesnej śmierci. Łagodny rozrost stercza (BPH) jest jedną z najczęstszych przyczyn guzów łagodnych u mężczyzn w 50. r.ż. i starszych. Łagodny rozrost gruczołu krokowego często wiąże się z nadciśnieniem tętniczym. Każda z tych chorób związana jest ze znaczną zachorowalnością, co przekłada się na wysokie koszty ekonomiczne. Opracowanie omawia epidemiologiczne i etiologiczne korelacje pomiędzy BPH i nadciśnieniem tętniczym oraz pokazuje rolę blokady receptorów α-adrenergicznych w terapii obu schorzeń.
Cel: Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego i BPH przez lekarzy rodzinnych.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Najbardziej interesującym zagadnieniem w terapii BPH współistniejącego z nadciśnieniem tętniczym jest rola α-adrenolityków. Ta grupa leków hipotensyjnych nie jest obecnie zalecana przez wytyczne przygotowane przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH). Niewątpliwie α-adrenolityki są skuteczne w leczeniu objawowego BPH. Redukują objawy przerostu i zwiększają przepływ moczu. Największą wadą α-adrenolityków jest zwiększenie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz działania niepożądane. Odkrycie podtypów receptora α-adrenergicznego spowodowało rozwój uroselektywnych α-blokerów (tamsulosyna), które nie powodują istotnego wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego i charakteryzują się niewielkim odsetkiem działań ubocznych.

Summary:
Background: Arterial hypertension is one of the most important preventable causes of premature morbidity and mortality. Hypertension is a major risk factor for ischaemic and haemorrhagic stroke, myocardial infarction, heart failure, chronic kidney disease, cognitive decline and premature death. Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common benign tumors in men 50 years of age and older. Benign prostatic hyperplasia is commonly associated with arterial hypertension. Each disorder causes substantial morbidity and results in significant economic costs. This review considers the epidemiologic and ethiologic links between BPH and hypertension and discuss the rationale for selective alpha-adrenoreceptor blockade in treating both disorders.
Aim: The answer to the frequently asked questions about treatment of arterial hypertension and BPH by family doctors.
Method: Review of literature.
Discussion: The drugs of most interest are the selective Alphal-adrenoceptor antagonists. These drugs have not been recommended as first-line antihypertensive agents by ESH Guidelines (ESH). Alpha-blockers are effective for the treatment of symptomatic BPH. The biggest disadvantage to alpha-blockers is the high incidence of cardiovascular side effects. The discovery of alpha-receptor subtypes resulted in the development of uroselective alpha-blockers (tamsulosin), that may significantly reduce the incidence of cardiovascular side effects while maintaining efficacy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.