Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Jąkanie się

Przegląd

Streszczenie:
Brak płynności mowy (jąkanie się) występuje u dzieci często. Chociaż często ustępuje przed osiągnięciem dorosłości, może być przyczyną znacznego niepokoju dzieci i ich rodzin. Przejawy jąkania się w mowie często łatwo stwierdzić; kiedy dziecko uczy się mówić, zwykle występuje powtarzanie głosek lub słów, wydłużone pauzy lub zbyt długie głoski w słowach. Zachowania wtórne wobec jąkania się (np. mruganie oczami, drżenie podbródka, mimowolne ruchy głowy lub innych części ciała), które mu towarzyszą, mogą wprawiać dziecko w jeszcze większe zakłopotanie, co powoduje lęk przed mówieniem. Etiologia jąkania się budzi kontrowersje, ale czynnikami przyczyniającymi się do niego mogą być: zdolności poznawcze, czynniki genetyczne, płeć dziecka oraz wpływ środowiska. Badania pokazały, że ponad 80% przypadków jąkania się klasyfikowanych jest jako problemy rozwojowe, chociaż jąkanie się można również zaklasyfikować jako problem neurologiczny lub – rzadziej – psychogenny. Wstępna ocena pacjentów, którzy się jąkają, dotyczy nasilenia zaburzeń płynności mowy, obecności wtórnych zachowań oraz wpływu, jaki wywiera jąkanie się na życia pacjenta, takiego jak stresI. W ocenie, czy konieczna będzie terapia, użyteczne są dalsze badania. Nie wykazano, aby farmakoterapia zmniejszała jąkanie się. Zachęcanie pacjentów do powolnego mówienia i stosowania mechanizmów kształtujących płynność mowy, takich jak urządzenia z opóźnieniem czasowym sygnału w pętli słuchowego sprzężenia zwrotnego stosowane w celu spowolnienia tempa mowy, mogą pomóc w zminimalizowaniu lub eliminacji jąkania się. W stosunku do pacjentów z uporczywym jąkaniem się skuteczna może być terapia kontrolowanej płynności mowy lub modyfikacji jąkania się.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.