Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ

Streszczenie:
Tło:
Zgodnie z definicją ustawowąI, przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną rozumie się świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym.
Cel: W artykule przedstawiono problematykę zakresu świadczeń gwarantowanych udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w porównaniu do opieki stanach nagłych objętych systemem ratownictwa medycznego. Scharakteryzowano obowiązki kontraktowe i związaną z tym odpowiedzialność świadczeniodawców, a także zakres szczególnej ochrony prawnej przysługującej lekarzowi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

I Art. 5 pkt 17a) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2008.164.1027 j.t. z późn. zm., dalej w skrócie: ustawa o świadczeniach

 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.