Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Guzki tarczycy

Streszczenie:
Guzki tarczycy są częstym objawem spotykanym w populacji ogólnej. Mogą objawiać się jako uczucie ucisku w szyi lub być wykryte podczas badania fizykalnego. Chociaż ryzyko raka jest niewielkie, jest on główną przyczyną, dla której wykonuje się badania dodatkowe w przypadku wykrycia tych zmian. Dzięki pomiarowi tyreotropiny można wykryć schorzenia, które mogą być przyczyną nadczynności gruczołu tarczowego. W przypadku wszystkich innych schorzeń kluczowe dla rozpoznania są ultrasonografia oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. W przypadku zmiany większej niż 1 cm należy wykonać biopsję. Biopsję należy także wykonać w przypadku guzków z cechami sugerującymi proces złośliwy oraz występujących u pacjentów z czynnikami ryzyka raka tarczycy, niezależnie od ich rozmiaru. Mniejsze guzki oraz te, w przypadku których wynik badania histopatologicznego wskazuje na zmianę łagodną, można obserwować i – jeśli rosną – poddać ponownej ocenie. Ocena guzków tarczycy u kobiet w ciąży w stanie eutyreozy i w niedoczynności tego gruczołu jest taka sama jak u innych dorosłych. Guzki tarczycy występują rzadko u dzieci, ale częstość zmian złośliwych jest w tym przypadku o wiele wyższa niż u dorosłych. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest mniej dokładna u dzieci niż u dorosłych, dlatego mogą być preferowane bardziej „agresywne” techniki wycięcia chirurgicznego.

Summary:
Thyroid nodules are a common finding in the general population. They may present with symptoms of pressure in the neck or may be discovered during physical examination. Although the risk of cancer is small, it is the main reason for workup of these lesions. Measurement of thyroid-stimulating hormone can identify conditions that may cause hyperfunctioning of the thyroid. For all other conditions, ultrasonography and fine-needle aspiration are central to the diagnosis. Lesions larger than 1 cm should be biopsied. Lesions with features suggestive of malignancy and those in patients with risk factors for thyroid cancer should be biopsied, regardless of size. Smaller lesions and those with benign histology can be followed and reevaluated if they grow. The evaluation of thyroid nodules in euthyroid and hypothyroid pregnant women is the same as in other adults. Thyroid nodules are uncommon in children, but the malignancy rate is much higher than in adults. Fine-needle aspiration is less accurate in children, so more aggressive surgical excision may be preferable.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.