Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Lekarz jako „trudny” pacjent

Streszczenie:
Tło: Pacjenta zazwyczaj określa się jako „trudnego”, gdy jego predyspozycje osobowościowe bądź charakterologiczne są przeszkodą w realizacji celu terapeutycznego. Klasyfikacje „trudnego” pacjenta w literaturze medycznej pojawiają się dość często wraz z towarzyszącymi im zasadami postępowania. Rzadziej, ale za to dość jednoznacznie, formułowane są sugestie, iż chory lekarz bywa takim właśnie „trudnym” pacjentem. Równie rzadko określane są reguły postępowania z chorym lekarzem, którego postawy i zachowania nie sprzyjają terapii. Umiejętne postępowanie z chorym lekarzem nie jest wyłącznie kwestią umiejętnego radzenia sobie z pacjentami, ale zasadniczą kwestią dla rozumienia właściwych relacji między lekarzami.

Cel:
Sformułowanie zasad postępowania wobec chorego, którym jest lekarz. Analiza przyczyn, zarówno niezależnych od lekarza, jak i będących rezultatem nieumiejętnego postępowania z chorym, które sprawiają, że chory lekarz może stać się „trudnym” pacjentem.
Omówienie:
Przeszkodą w realizacji celu terapeutycznego są negatywne uczucia, które „trudny” pacjent wywołuje swoją postawą i zachowaniem u lekarza, oraz niechęć do współpracy z lekarzem, najczęściej do podporządkowania się jego zaleceniom. Źródłem tej niechęci bywa sam lekarz, który nieumiejętnie komunikuje się z chorym, nie sygnalizuje empatii, własnym zachowaniem i postawą osłabia motywację pacjenta do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia.
Chory lekarz może być „trudnym” pacjentem, lecz przyczyna jego niechęci do współpracy z leczącym go lekarzem tkwi często w konflikcie ról: roli zawodowej i roli chorego, konsekwencją czego jest niezdolność do pełnienia roli pacjenta. Postępowanie z chorym lekarzem, które łagodzi skutki konfliktu ról, uwzględniać musi przede wszystkim: udział empatii w kontakcie z chorym lekarzem, przekazywanie pełnej informacji o chorobie i leczeniu oraz okazywanie szacunku dla chorego kolegi czy chorej koleżanki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.