Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rola ACEI w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego

Czyżby coś nam umknęło?

Streszczenie:
Tło:
Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mają zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych (CV). Toczy się obecnie dyskusja, czy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz antagoniści receptora angiotensyny (ARB) w podobny sposób zmniejszają to ryzyko.
Cel:
Niniejszy artykuł omawia niektóre z niedawnych potwierdzonych danych dotyczących zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym oraz śmiertelności przy stosowaniu ACEI i ARB, a także przesłanki stosowania ACEI jako preferowanego środka do wszechstronnego zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego w określonych populacjach pacjentów.
Omówienie:
ACEI oraz ARB są pod względem struktury i funkcji bardzo różnymi środkami; nie są zamiennikami. W Australii rośnie liczba recept na ARB. Potwierdzone dane z prób klinicznych sugerują jednak, że ACEI mogą mieć pewną przewagę nad ARB, zwłaszcza w kwestii wydłużenia życia. Wielu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ma inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, które mogą wpływać na wybór leku. Celem leczenia nie powinno być wyłącznie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ale zmniejszenie bezwzględnego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Summary:
Background:
Hypertensive patients have an increased risk of cardiovascular (CV) events. There is debate whether angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) and angiotensin receptor blockers (ARBs) offer similar reductions in CV risk.
Objective:
This article discusses some of the recent evidence for the prevention of CV events and mortality with ACEIs and ARBs, and the rationale for using an ACEI as the preferred agent for comprehensive CV risk reduction in specific patient populations.
Discussion:
ACEIs and ARBs are structurally and functionally very different agents; they are not interchangeable. Prescriptions for ARBs are increasing in Australia. However, clinical trial evidence suggests possible advantages of ACEIs over ARBs, particularly in terms of survival benefit. Many patients with hypertension have other CV risk factors that may affect medication choice. The aim of treatment should not be just to lower blood pressure, but to reduce absolute CV risk.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.