Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dokumentacja medyczna w POZ po 1 stycznia 2015 roku

Streszczenie:
Tło: Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o świadczeniach oraz ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza1 wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i pakiet kolejkowy2.
Cel: Nowelizacja prawa skutkuje zmianą zasad dokumentacji procesu udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) finansowanej ze środków publicznych. Artykuł przedstawia obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady wydawania skierowań przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz tryb dokumentowania ordynacji lekarskiej bez osobistego zbadania pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.