Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ból neuropatyczny

Uaktualnienie postępowania

Streszczenie:
Tło:
Ból neuropatyczny opisywany jest jako piekące, bolesne, dające uczucie zimna lub podrażnienia prądem napady, a może towarzyszyć mu mrowienie, drętwienie lub świąd.
Cel: W artykule podsumowano rozpoznawanie i postępowanie w czterech częstych prezentacjach klinicznych bólu neuropatycznego.
Omówienie: W identyfikacji pacjentów z bólem neuropatycznym może pomóc walidowane diagnostyczne narzędzie do badań przesiewowych. Systematyczne podejście do oceny klinicznej i badań dodatkowych wyklaruje rozpoznanie. W przypadku prewencji i postępowania w polineuropatii cukrzycowej ważna jest dobra kontrola glikemii; opcje postępowania obejmują: podawanie leków przeciwdepresyjnych, gabapentyny i jej analogów oraz opioidów o kontrolowanym uwalnianiu. Ból trwający dłużej niż 3 miesiące od początku zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca nazywany jest „neuralgią popółpaścową”; opcje postępowania obejmują zapobieganie za pomocą szczepień, wczesne leczenie przeciwwirusowe oraz leczenie gabapentyną i jej analogami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, opioidami o kontrolowanym uwalnianiu, kremem z kapsaicyną oraz plastrami z lignokainą. W neuralgii nerwu trójdzielnego pacjenci skarżą się na silne, krótkotrwałe epizody bólu w miejscu dystrybucji jednej lub więcej gałęzi piątego nerwu czaszkowego; postępowaniem pierwszego rzutu jest podawanie karbamazepiny. Zespół złożonego bólu regionalnego rozpoznaje się przy zastosowaniu Budapesztańskich Kryteriów Diagnostycznych. Dostępnych jest niewiele prób klinicznych pomocnych w ukierunkowaniu leczenia zespołu złożonego bólu regionalnego, które obejmuje opcje farmakologiczne
i chirurgiczne.
Summary:
Background: Neuropathic pain is described as burning, painful, cold or electric shocks and may be associated with tingling, pins and needles, numbness or itching.
Objective: This article summaries the diagnosis and management of four common neuropathic pain presentations.
Discussion: A validated diagnostic screening tool can help identify patients with neuropathic pain. A systematic approach to clinical assessment and investigation will clarify the diagnosis. Good glycaemic control is important in the prevention and management of diabetic polyneuropathy; management options include antidepressants, gabapentinoids and controlled release opioids. Pain that lasts for more than 3 months after the onset of a herpes zoster infection is called ‘postherpetic neuralgia’; management options include prevention with vaccination, early antiviral treatment and gabapentinoids, tricyclic antidepressants, controlled release opioids, capsaicin cream and lignocaine patches. In trigeminal neuralgia, patients complain of severe brief episodes of pain in the distribution of one or more branches of the fifth cranial nerve; first line management is with carbamazepine. Complex regional pain syndrome is diagnosed using the Budapest Diagnostic Criteria. Few clinical trials are available to guide the treatment of complex regional pain syndrome, which includes pharmacological and surgical options.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.