Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie bólu neuropatycznego w obwodowej neuropatii cukrzycowej

Streszczenie:
Ból neuropatyczny w obwodowej neuropatii cukrzycowej wpływa na funkcjonowanie, nastrój i sen u około 10-20% pacjentów z cukrzycą. Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania i poprawa kontroli bólu. Realistyczne jest 30-50-procentowe zmniejszenie dyskomfortu przy poprawie funkcjonowania. Główne klasy środków stosowanych w celu leczenia bólu neuropatycznego w cukrzycowej neuropatii obwodowej to: trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, opiaty i substancje opiatopodobne oraz leki stosowane miejscowo. Należy zapytać pacjentów, czy próbowali stosować komplementarne i alternatywne metody leczenia bólu. Tylko dwa leki są zarejestrowane jako swoiste w leczeniu bólu neuropatycznego w cukrzycowej neuropatii obwodowej: pregabalina i duloksetyna. Jednak potwierdzone dane wspierają stosowanie innych metod leczenia i jeśli nie ma przeciwwskazań, lekami pierwszego rzutu są trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. Ponieważ u pacjentów często współistnieją inne choroby, lekarze muszą pamiętać o możliwych działaniach niepożądanych i interakcjach przed zastosowaniem konkretnego leku.

Summary:
Diabetic peripheral neuropathic pain affects the functionality, mood, and sleep patterns of approximately 10 to 20 percent of patients with diabetes mellitus. Treatment goals include restoring function and improving pain control. Patients can realistically expect a 30 to 50 percent reduction in discomfort with improved functionality. The main classes of agents used to treat diabetic peripheral neuropathic pain include tricyclic antidepressants, anticonvulsants, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, opiates and opiate-like substances, and topical medications. Physi­cians should ask patients whether they have tried complementary and alternative medicine therapies for their pain. Only two medications are approved specifically for the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: pregabalin and duloxetine. However, evidence supports the use of other therapies, and unless there are contraindications, tricy­clic antidepressants are the first-line treatment. Because patients often have multiple comorbidities, physicians must consider potential adverse effects and possible drug interactions before prescribing a medication.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.